Политика за личните данни


Фирма „Диди Ко” уважава неприкосновеността на личните данни на своите потребители. Правилата, по които се ръководи дейността ни, са:

1. Идентификация: ние идентифицираме всеки от нашите клиенти посредством посочените от него e-mail, потребителско име и парола, когато е заявил желание за регистрация в сайта. Тези данни НЕ се съхраняват в персоналното устройство на потребителя с оглед на риска от попадането им в злонамерени ръце. Легитимността на всеки потребител се верифицира посредством горе-споменатите данни.

2. Избор на начина за ползване на персоналната информация: ние НЕ събираме лични сведения за нашите посетители, освен ако не са ни предоставени доброволно. Личните данни на посетителите на сайта служат само като ориентир за подобряване на качеството на предлаганите в Платформата услуги (макретингови цели) и за идентифицирането им при влизане в системата.

3. Използване на e-mail/електронна поща: ние осъществяваме връзка със своите клиенти посредством e-mail, който се вписва при регистрацията в сайта, или телефон.

4. Редакция на личните данни: всеки потребител има право да редактира предоставените от него данни по всяко време, стига да е направил регистрация в сайта. Освен това, ако информацията вече е използвана, клиентите имат право да откажат съхраняването ѝ. За целта е необходимо да се свържат с нас и в писмена форма да заявят това свое желание.
Абониралите се за онлайн бюлетин към сайта могат по всяко време да променят своите данни или да се отпишат от него, следвайки инструкциите/ линка в получените електронни писма.

5. Предоставяне на данните на трети лица: ние НЕ продаваме, разпространяваме, копираме или заемаме на трети лица списъците с данни, които нашите потребители са предоставили. За всяка установена злонамерена дейност, касаеща личните данни на потребителя от трети страни, фирма „Диди Ко” не носи отговорност!

6. Данни за трафика: при всяко вписване в платформата, съгласно т.2 от настоящата Политика, събираната за потребителя информация (IP адрес, вид на браузъра, време на престой/ ползване на уебсайта, брой и вид отворени страници, характеристики на търсенето по ключови думи, референтен URL-адрес) е единствено в услуга на маркетинговите цели на „Диди Ко”. Данните се събират автоматично от сървъра ни или чрез тракери като www.google.com/analytics  и други подобни и служат като отправна точка (статистика) за подобряване работата на сайта ни. Освен за маркетинговите цели на „Диди Ко” данните за трафика могат да бъдат споделени с потенциални рекламодатели, за изготвяне на периодични анализи, с фирми, които правят проучвания и бизнес партньори с демографски цели. НИКОЙ НЕ може да Ви идентифицира или свърже генерираните данни с Вас.

7. Бисквитки (cookies): значението на „бисквитките” е двуизмерно. От една страна, нашият уебсайт ги съхранява с цел „разпознаване” на желанията и интересите Ви, а от друга – да улеснят Вас при търсенето на конкретен продукт/ услуга. Когато са съхранени, те позволяват на сайта да работи без прекъсване и по-бързо да обработва заявките Ви. Имате право да изтриете или деактивирате „бисквитките” по всяко време.

8. Опазване на конфиденциалността: „Диди Ко” гарантира опазването на конфиденциалността на личните Ви данни в границите на използването на Платформата. Наша отговорност е личната информация на всеки индивидуален клиент да бъде съхранявана, непубликувана, непроменяна, неразпространявана, нито продавана за чужди и злонамерени цели. От своя страна, всеки клиент носи пълната отговорност да не размножава или разпространява съдържание под формата на текст, изображение, звуков запис, видео или друго и да го представя като свое. Потребителите носят отговорност за опазването на потребителското си име и парола, както и за всички потенциални действия, които се извършват от тях или упълномощени от тях лица.

9. Проучвания: в качеството си на търговец на едро и дребно, фирма „Диди Ко” се интересува от траекторията на своето развитие. Затова е възможно периодично да отправя покана към регистриралите се клиенти да участват изцяло ДОБРОВОЛНО в разнообразни маркетингови проучвания. Информацията се съхранява и използва за мониторинг и усъвършенстване работата на Платформата, за което ще бъдете известени.

Ако желаете да отправите някакви въпроси или забележки относно прилагането на настоящата Политика, можете да се свържете с нас посредством контактната ни форма.